Vai tu dzirdi, vai tu mani? - ...

Vai tu dzirdi, vai tu mani? -
Skan jau Ziemassvētku zvani...
Laižas tie pa zvaigžņu āri,
Laižas gavilēs tev pāri.
Z. Lazda