Ziemassvētki vissiltākām krāsām ...

Ziemassvētki vissiltākām krāsām
Dienu tumšumu aizkrāso ciet,
Lai kāpj augstāk debesīs saule,
Kas pa mākoņu maliņu iet.
K. Apškrūma