Nāk Ziemassvētku miers ...

Nāk Ziemassvētku miers
Un sirdij gaisma cita.
Nāk aizmirsts prieks.
Z. Lazda