Pa brūnu piparkūku ceļiem, ...

Pa brūnu piparkūku ceļiem,
Pa sniegiem Ziemassvētki nāk,
Un brīnumu ir daudz bezgala,
Ar kuriem apveltīt tie māk.
K. Apškrūma