No Ziemas saulgriežiem sāk dienas ...

No Ziemas saulgriežiem sāk dienas
Pret pavasari atkal vest,
Jo dzīvība ir zaļa svece,
Caur sniegiem ko pret sauli nest.
K. Apškrūma