Varbūt pārslas ir eņģeļu dvēseles, ...

Varbūt pārslas ir eņģeļu dvēseles,
kas šai naktī no debesīm snieg,
lai vistumšākā sirdī iegrieztos
šajā naktī Ziemsvētku prieks.
K. Apškrūma