Reizēm mirklis spēj pārtapt brīnumā, ...

Reizēm mirklis spēj pārtapt brīnumā,
ceļazvaigzni un cerību dot,
dzīves virsotnēs varam turēties,
tikai liktenim spītējot.
K. Apškrūma