Šonakt eņģeļi, ...

Šonakt eņģeļi,
kurus pie debesīm redz,
mums visbaltāko mieru
pār dvēseli sedz.
Un ik sveces liesmā,
eglēs kas zvīl,-
apliecinājums
ka Debesis mūs mīl.
K. Apškrūma