Ko, Laimiņa, tu vēlēsi ...

Ko, Laimiņa, tu vēlēsi
Gadiņiem mijoties?
Mazu rūpi, izturību,
Mīļu vārdu siltumam.