Cauri Ziemsvētku puteņiem baltiem, ...

Cauri Ziemsvētku puteņiem baltiem,
Kur sniegi kā dimanti mirdz!
Pāri klajumiem vizoši baltiem
Mēs sveicienus sūtam no sirds!