Klusi jo klusi kāda zvaigzne Tevi vēro, ...

Klusi jo klusi kāda zvaigzne Tevi vēro,
Kāds sapnis no tās pie Tevis ceļu mēro...
Zvaigzne tam ceļu gaišu dara,
Lai tas neaizķeras aiz kāda zara!