Gan pa zemi, gan pa gaisu ...

Gan pa zemi, gan pa gaisu
Salatētis nāk ar maisu!
Lai veselību kaulos rīvē,
Dod laimi personīgā dzīvē!