Bērns pie egles skaita pantu... ...

Bērns pie egles skaita pantu...
Par šo pantu gaida mantu...
Iedosi šam piparkūku, 
Nosauks klusībā par .......