Cūkas kājas skuldurītis  ...

Cūkas kājas skuldurītis 
Budēlim kulītē, 
Lai varētu smagi lekt,
Istabiņu dimdināt.