Salatēvs pār laukiem brien, ...

Salatēvs pār laukiem brien,
Slēpju nav, jo zāle vien,
Pāri plecam vilku vāle,
Eglīte un Jāņu zāle!