Salavecis pieri kasa ...

Salavecis pieri kasa
Dāvanas pa zemi lasa,
Tālāk pabraukt nevarēja,
Staltais briedis avarēja!