Es gribu pacelt acis un klusi pateikties, ...

Es gribu pacelt acis un klusi pateikties,
Par šo skaisto dienu ko dāvājis man Dievs
Un solijumu siltu es gribu viņam dot.
Ar tīru skaidru sirdi šo dienu nodzīvot...