Ziemassvētki, Ziemassvētki, ...

Ziemassvētki, Ziemassvētki,
Sen mēs jūs gaidījām;
Atnācāt, aiziesiet
Pēc trijām dieniņām.