Es ceru, ka beidzot Salavecīts pie manis nāks. ...

Es ceru, ka beidzot Salavecīts pie manis nāks.
Ar dāvanu maisu vissirsnīgāko.
Un vienīgā lieta, kas tajā būs.
Būs mīļums mans visburvīgākais.